Refusjon av feriepenger til arbeidsgiver

Feriepenger av sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, pleiepenger og omsorgspenger beregnes i mai året etter opptjeningsåret. Du finner informasjon om refusjon av feriepenger på rapport K27 - Utbetaling av refusjoner til arbeidsgiver.

Se også informasjon om ferie og feriepenger.

Ordinære refusjoner og feriepenger

K27 for mai inneholder refusjon av feriepenger opptjent i fjor i tillegg til de ordinære refusjonene for mai. Perioden som benyttes på feriepenger er 1. til 31. mai i år.

K27 inneholder ikke informasjon om hvilke perioder som inngår i grunnlaget for feriepengeberegningen.

Ny beregning ved endring i grunnlaget

Dersom ytelsen for perioder som inngår i grunnlaget blir endret etter hovedkjøringen i mai, vil tilfellet inngå i ny beregning av feriepenger på et senere tidspunkt. Utbetaling eller trekk av for mye utbetalt vil komme på K27 den måneden ny beregning er gjort. Perioden som benyttes på feriepenger er den samme som ved hovedkjøringen.

Kodeverdier for feriepenger på K27

E: Foreldrepenger adopsjon feriepengerF: Foreldrepenger fødsel feriepengerG: Svangerskapspenger feriepengerH: Sykepenger feriepengerI: Forsikret i arbeidsgiverperioden feriepengerJ: Stort sykefravær feriepengerK: Gravide feriepengerM: Omsorgs og pleiepenger feriepenger

Sjekk dine refusjoner her.

Ved spørsmål kan du kontakte NAV på 55 55 33 36, tastevalg 1.