Elektronisk distribusjon av oppgjørsrapporter

  • NAV refusjon av sykepenger og foreldrepenger vedfødsel og adopsjon til arbeidsgivere (Rapport K27)
  • NAV Fakturaspesifikasjoner for pensjonsytelser (Rapport FMALT)
  • NAV Trekkoppgjørslister (Rapport T14)
  • NAV Skatteoppgjørslister til kemnere (Rapport T09)
  • Rapport i pdf-format som kan åpnes for å lese og/eller skrive ut rapporten
  • Semikolonseparert fil som kan lastes ned og overføres til bedriftens lønns- og økonomisystem (se formatbeskrivelse under relatert informasjon)