NAV-tjenester på Altinn

Refusjoner, søknader, oppgjør, rapporter m.m.

Arbeidsmarkedstiltak – digitale søknader

Arbeidsgivere kan nå søke digitalt på flere NAV-tiltak

A-melding og Aa-registeret

Du kan lese mer om a-melding og Aa-registeret.

Bankkontonummer

Sjekk, registrer eller endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver. 

Inntektsmelding

Gå til digital inntektsmelding

Oppgjørsrapporter

Les mer om elektronisk distribusjon av oppgjørsrapporter

Sykmelding og sykmeldte

Søknad om sykepenger, sykmelding, oppfølgingsplan m.m. for arbeidsgivere. 

Tilganger

For å få tilgang til arbeidsgivertjenester hos NAV må du ha en bestemt rolle eller enkeltrettighet i Altinn. 

Trekkhendelser til kreditor og namsmann

Rapporten T-12 Trekkhendelser til kreditor og namsmann viser oversikt over innsendte trekk der det ikke er noen ytelse å trekke i m.m. 

Refusjoner fra NAV ved virksomhetsoverdragelser

Når en arbeidstaker bytter virksomhet i løpet av en stønadsperiode, må virksomhetene sørge for at refusjoner fra NAV fortsatt kan komme fram til riktig mottaker. Les mer om refusjoner fra NAV ved virksomhetsoverdragelser.