Meld yrkesskade og yrkessykdom

  • NAV 13-07.05 - for skade og sykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium
  • NAV 13-06.05 - for skade og sykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs
  • NAV 13-08.05 - for skade og sykdom som er påført under militær tjenestegjøring
  • NAV 13-07.08 - for skade og sykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst 
  • NAV 13-10.01 - for skade og sykdom  som er påført elev/student