NB: Gjelder henvendelsen din tilbakebetaling på forskudd på dagpenger? Les mer om hvordan du kan betale tilbake forskuddet du har fått.

Kontonummer for innbetaling

NAV Innkreving har flere kontonumre. Det er viktig at dere betaler til riktig konto.  

Innbetaling av bidragstrekk: Kontonummer: 8276 01 00435

Alle andre innbetalinger til NAV Innkreving: Kontonummer: 8276 03 00256

Innbetaling av trekkbeløp

Innbetaling med KID

Bruk KID ved innbetaling, for raskest mulig registrering av innbetalingen.

Ved innbetaling med KID trenger dere ikke å sende informasjon om hva innbetalingen gjelder.

Innbetaling uten KID Innbetaler dere uten KID må dere sende trekkliste så raskt som mulig til NAV Innkreving.

Dere kan ikke motregne innbetalinger Hvis bedriften tidligere har innbetalt for mye for en lønnsmottaker, kan dere ikke motregne dette i senere innbetalinger som gjelder andre personer.

NAV Innkreving vil i slike tilfeller betale tilbake for mye trukket beløp direkte til den som ble trukket.

Trekkplikt

Etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22 plikter bedriften å trekke det pålagte beløpet så lenge personen mottar lønn eller lignende ytelser, med mindre bedriften har mottatt skriftlig melding om å stoppe trekket.

Dersom  lønn eller lignende ytelse er lavere enn pålagte trekkbeløp, skal bedriften trekke det beløpet som utbetales.

Arbeids-/oppdragsgiver er ansvarlig for beløp som ikke er trukket i samsvar med trekkpålegget.

Krav om tilbakebetaling ved feilinnbetaling av trekkbeløp

For å tilbakebetale feilinnbetalt trekkbeløp trenger vi:

  • brev med krav om tilbakebetaling der dere oppgir feilinnbetalt beløp, periode og navn på personen det gjelder
  • lønnsslipp som dokumenterer trekkbeløpet

Brevet sendes til : NAV Innkreving 9917 Kirkenes

Kontonummer Når bedriften ber om tilbakebetaling av feilutbetalt trekkbeløp, må bedriftens kontonummer registreres i www.altinn.no.  

Trekkbeløp tilbakebetales ikke når:

  • beløpet er tilbakebetalt skyldner
  • innkrevingssaken er avsluttet

Dette blir da en sak mellom bedriften og den ansatte.