Tilgang til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

 • «Integrert oppslag (API)» gir tilgang til maskin-til-maskin-integrasjon. Dette er en standardløsning som tilbys gratis.  
 • «Web-oppslag» gir tilgang til web-oppslag i innlogget løsning på nav.no. Dette er en standardløsning som tilbys gratis.  
 • «Uttrekk» er utlevering som ikke er på standardformat. Det må oppgis en detaljert beskrivelse i «Vedlegg til søknad - Datainnhold» (standardformat) hva som skal inngå i uttrekket og utleveringsfrekvens. NAV kan ta seg betalt for å utvikle uttrekket. 
 1. Avklare hjemmel for utlevering, formål og behandlingsgrunnlag
 2. Avklare hvilke dataelementer fra Aa-registeret dere har behov for. Her må du ha fokus på dataminimering iht. GDPR
 3. Løsningens bruksvilkår må godkjennes  
 4. Avklare hvem som skal være kontaktpersoner (telefonnummer og e-post må oppgis). a. Kontaktperson knyttet til avtale b. Kontaktperson ved endring av løsning c. Kontaktperson ved feil i løsning d. Kontaktperson ved sikkerhetsbrudd
 5. Hvis det benyttes ekstern databehandler for Aa-registeropplysningene, skal databehandlerens organisasjonsnummer (hovedenhet) oppgis. 
 6. Avklare hvilken tilgang det er behov for (API, web-oppslag eller uttrekk)
 • Bestyrende reder
 • Daglig leder / administrerende direktør
 • Deltaker med delt ansvar
 • Deltaker med fullt ansvar
 • Komplementar
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Styrets leder
 • Søke om tilgang til Aa-registeret
 • Sjekke status for søknaden
 • Se vedtaket
 • Søke om ny/utvidet tilgang
 • Endre kontaktpersoner (jf. Bruksvilkår pkt. 15.1)
 • Avslutte tilganger og/eller avtaleforholdet (jf. Bruksvilkår pkt. 20.2)