Gå til Altinn: Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver

Bankkontonummeret brukes for refusjoner fra NAV av sykepenger, utbetalinger av foreldrepenger og stønader ved barns sykdom, og ved pleie-, opplærings- og omsorgspenger.

Arbeidsgivere som har flere virksomheter kan selv velge om all refusjon skal overføres til samme bankkontonummer, eller om virksomhetene skal ha egne bankkontonumre.

Enheter/foretak som ikke har roller som inngår i tjenestens rollekrav kan ikke benytte tjenesten.

Det kan ikke registreres utenlandske bankkontonumre. Arbeidsgivere som krever refusjoner fra NAV må ha et norsk bankkontonummer.

Utbetalingsmåten for refusjoner til arbeidsgiverne reguleres av Folketrygdloven paragraf 22-18. Her står det blant annet:

”Utbetaling skal skje ved overføring til en bankkonto her i landet dersom mottakeren har eller oppretter en slik konto. Dersom mottakeren ikke har bankkonto her i landet, velges utbetalingsmåten under hensyn til mottakerens ønske. Det kan likevel kreves at arbeidsgivere, behandlingspersonell og andre med yrkesmessig forbindelse med trygdens organer oppretter konto.”