Sykepenger før jul – viktig beskjed til arbeidsgivere

Er du blant de arbeidsgiverne som forskutterer sykepenger av og til, ber vi deg nå ta et enkelt, lite grep slik at vi kan få sykepengene fram til medarbeideren din før jul. 

Noen arbeidsgivere forskutterer sykepenger bare i enkelte perioder eller tilfeller. Å forskuttere betyr at arbeidsgiveren fortsetter å utbetale sykepenger til medarbeideren sin også etter de første 16 dagene. NAV refunderer sykepengene etterpå.

Er du blant de arbeidsgiverne som forskutterer av og til, ber vi deg nå ta et enkelt, lite grep slik at vi kan få sykepengene fram til medarbeideren din før jul. 

Hva skal du gjøre?

Du melder fra til NAV i skjemaet Sykmelding – oppgi leder. Her oppgir du både hvem som er nærmeste leder og om dere forskutterer sykepenger. Skjemaet finner dere i bedriftens innboks i Altinn.  

Hva gjør NAV?

Hvis vi får vite at dere ikke forskutterer sykepenger, lar vi medarbeideren søke om sykepenger før hele perioden er over. Dette gjelder hvis perioden er innenfor noen nærmere definerte datoer. 

Oppsummert

Vi gjør altså et unntak fra de vanlige rutinene i forbindelse med juletiden. Hensikten er at flest mulig skal slippe å stå uten penger før jul.

Til det trenger vi oppdatert informasjon fra deg som arbeidsgiver.