Både NAV og arbeidsgiver skal følge opp den som er på arbeidstrening.

Arbeidstreningen kan vare i inntil ett år og ytterligere 6 måneder for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. 

Hvis du har tilleggskostnader for å tilrettelegge arbeidsplassen, kan du søke om inkluderingstilskudd

NAV, arbeidsgiveren og deltakeren skal lage en avtale for arbeidstreningen. Formålet skal defineres i avtalen før oppstart for å sikre at arbeidstreningen blir målrettet og bidrar til å styrke arbeidssøkerens muligheter for å komme i jobb.

Avtalen skal også inneholde hvilke arbeidsoppgaver arbeidstreningen skal inneholde, eventuelt hvilken opplæring som skal gis, forventninger til hva som skal oppnås og forventet varighet. I tillegg skal avtalen synliggjøre avtalt oppfølging.

Arbeidstreningen kan starte fra oppgitt dato i avtalen når avtalen er signert og godkjent av NAV.

En tiltaksdeltaker i arbeidstrening er ikke ansatt i virksomheten. NAV og du som er arbeidsgiver skal jevnlig vurdere om det er muligheter for å ansette arbeidssøkeren på ordinære vilkår i virksomheten hvor arbeidstreningen foregår, eller i andre virksomheter. 

Hvordan går du frem?

NAV, arbeidsgiveren og deltakeren skal lage en avtale for arbeidstreningen.

Hvis du blir kontaktet av en arbeidssøker som ønsker arbeidstrening hos deg skal du, i samarbeid med arbeidssøkeren, fylle ut arbeidsgiverdelen i et avtaleskjema fra NAV. Arbeidssøkeren skal ha med seg avtaleskjemaet fra NAV-kontoret hvor informasjon om arbeidssøkeren og mål for arbeidstreningen allerede er fylt ut.

Det er viktig at arbeidssøkeren ikke starter opp arbeidstreningen før NAV har godkjent tiltaksplassen.

Kontakt Arbeidsgivertelefonen

Dersom du ønsker å tilby arbeidstrening i din bedrift kan du ta kontakt med arbeidsgivertelefonen til NAV på telefon 55 55 33 36.