Vi inkluderer! - et samarbeid for å få flere i jobb

  • Personer med nedsatt arbeidsevne og/eller hull i CV.
  • Unge som ikke har fullført videregående skole.
  • Innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU