Vi inkluderer! - et samarbeid for å få flere i jobb

Vi inkluderer! er en del av satsingen i regjeringens inkluderingsdugnad. I dette prosjektet skal partene i arbeidslivet samarbeide om å få flere inn i arbeidslivet: Arbeidsgiverne får arbeidskraft de har behov for, folk som ikke ligger øverst i søkerbunken får sjansen til varig jobb, og NAV får nødvendig drahjelp i arbeidet med å hjelpe personer med bistandsbehov ut i jobb.

Arbeidsgiverne har jobbene - NAV har kandidatene og virkemidlene. Gjennom Vi inkluderer! kan NAV i samarbeid med tiltaksarrangører bistå bedrifter som ønsker å være med i inkluderingsdugnaden.

NAV Vestland, NAV Trøndelag og NAV Oslo er pilotfylker for prosjektet Vi inkluderer!, som bygger på erfaringer fra ulike inkluderingsprogrammer om hva som virker:

Arbeidsgivere må ha tillit, trygghet og tilgjengelig støtte fra NAV for å tørre å ta sjansen på å ansette personer som ellers ville hatt utfordringer med å komme i arbeid.

Vi inkluderer! har samme målgruppe som inkluderingsdugnaden:

  • Personer med nedsatt arbeidsevne og/eller hull i CV.
  • Unge som ikke har fullført videregående skole.
  • Innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU

Ønsker du å gi noen en mulighet til å prøve seg i arbeid?

Litt tilrettelegging er ofte nok for at en arbeidssøker med noen ekstra utfordringer kan bli din nye medarbeider. NAV har kunnskap, og en rekke virkemidler og støtteordninger vi kan tilby arbeidsgivere som ønsker å ta imot folk som sliter med å komme i jobb.

Slik går du fram: Veiviser til inkludering