På grunn av corona-viruset er det begrenset utstedelse av sjøbøker i perioden pandemien varer. Det vil etter avtale utstedes sjøfartsbøker til sjøfolk i utenriksfart som må ha sjøfartsbok, men ikke til sjøfolk i innenriksfart som strengt tatt ikke trenger sjøfartsbok. 

Ta direkte kontakt med saksbehandler for timeavtale. 

Her finner du kontaktpersoner i ditt fylke:

Fylke/Kontor Kontaktpersoner:
Østfold:
NAV Fredrikstad  

Terje Stubbrud
Tlf: 55 55 33 33

Oddbjørn Larsen
Tlf: 55 55 33 33

Pernilla Falk Hansen
Tlf: 55 55 33 33 

Janne Lørdahl
Tlf: 55 55 33 33

E-post: nav.fredrikstad@nav.no

Oslo/Akershus:
NAV Gamle Oslo  

Turid Vesteng 
Tlf: 92 80 36 49
E-post: turid.vesteng@nav.no   

Inge Lyssand
Tlf: 41 29 70 79
E-post: inge.lyssand@nav.no 

Maritim kontroll hos Gamle Oslo  har telefon: 48 19 73 27.  

Vestfold:
NAV Sandefjord    
Gunn Sørby
Tlf: 55 55 33 33 / 922 56 510
E-post: gunn.sorby@nav.no

Camilla Falkenhaug
Tlf: 55 55 33 33
E-post:camilla.falkenhaug@nav.no
Telemark:
NAV Porsgrunn     
Inge Darrud
Tlf: 46 44 30 50
E-post: inge.darrud@nav.no  

Tore Lundgren

Tlf: 41 27 85 15
E-post: tore.lundgren@nav.no
Aust-Agder
NAV Arendal   
Monica Friis-Jacobsen
Tlf: 91 36 66 51
E-post: monica.friis-jacobsen@nav.no  
Vest-Agder:
NAV Kristiansand     

Nils Vidar Engelien
Tlf: 412 14 586 / 91 16 47 00
E-post: nils.vidar.engelien@nav.no

Leiv-Terje Arnevik
Tlf: 412 17 404 / 48 14 40 19
E-post: leiv-terje.arnevik@nav.no   

Reidun Rosander Tønnesen
Tlf: 412 20 955 / 906 60 036
E-post: reidun.tonnesen@nav.no

Rogaland:
NAV Marked Midt-Rogaland

Nimet Yasar
Tlf: 481 87 554
Mail: nimet.yasar@nav.no

Nina Vikshåland
Tlf: 481 87 554
E-post: Nina.Elisabeth.Vikshaland@nav.no

Nord-Rogaland:
NAV Marked Nord-Rogaland

Rigmor H. Grønbech
Tlf: 907 54 280
E-post: rigmor.haldis.gronbech@nav.no 

Ingunn Fagerland
Tlf: 950 81 429 
E-post: ingunn.fagerland@nav.no 

Åse Hjortland
Tlf: 412 82 935
E-post: ase.vannes.hjortland@nav.no 

Hilde Lillesund
Tlf. 958 52 361
E-post: hilde.lillesund.@nav.no 

Hordaland og Sogn og Fjordane:
NAV Bergenshus  

Se kontaktinformasjon NAV Bergenhus.
Tlf: 406 38 166
E-post: nav.bergenhus@nav.no

E-post: kari.tresselt@nav.no 

Møre og Romsdal:  
NAV Ålesund  

Alona Kvale
Tlf.:406 04 524
E-post: alona.kvale@nav.no  

Steinar Slyngstad
Tlf: 55 55 33 33 / 40 49 80 14
E-post: steinar.slyngstad@nav.no

NAV Kristiansund     Mette Grøtte
Tlf: 412 92 762
E-post: mette.grotte@nav.no

Helge Kvalvaag
Tlf: 406 49 920
E-post: helge.kvalvaag@nav.no

Trøndelag:
NAV Maritim kontroll-Trøndelag

Postadresse: Postboks 2994 Torgarden, 7438 Trondheim
Besøksadresse: Peder Falcks veg 31 a, 7044 Trondheim (NAV Falkenborg)
Telefon: 73 43 80 10

Rune Horgmo
Tlf: 45 28 50 50 / 55 55 33 33
E-post:rune.horgmo@nav.no
Nordland:
NAV Bodø  

Rita Bang
Tlf: 477 19 033
E-post: rita.bang@nav.no 

NAV Narvik   Jan Krister Pedersen
Tlf: 412 74 594
E-post: jan.krister.pedersen@nav.no

Troms:
NAV Tromsø  

Ta kontakt for timeavtale på telefon eller e-post. Avtalene settes opp mellom klokken 08.00–14.00 (mandag til fredag).


Tlf: 902 40 250
E-post: nav.tromso.maritim@nav.no 

 

Finnmark:
NAV Hammerfest  
Oddrun Anita S. Opdahl
Tlf: 412 18150 
E-post: oddrun.anita.sjoveian.opdahl@nav.no