Overser du kompetanse?

Litt tilrettelegging er ofte nok for at en arbeidssøker med noen ekstra utfordringer kan bli din nye medarbeider.

Psykisk helse

De fleste fylkene har arbeidsgiverloser som gir veiledning og følger opp arbeidssøkere som har hatt psykiske plager eller rusproblemer. Kontakt arbeidslivssenteret i ditt fylke.

Unge med nedsatt funksjonsevne

Egne arbeidslivscoacher følger opp unge med nedsatt funksjonsevne i jobb eller praksisplass. Med avtale om tilrettelegging og oppfølging sikrer du rask hjelp fra NAV. Se mer om tilrettelegging og hjelpemidler.

Senior

En senior kan ha den kompetansen og de personlige egenskapene du leter etter. Ulike tiltak og virkemidler kan også være aktuelt hvis du vil ansette en senior.