Sykepenger i arbeidsgiverperioden

  • En arbeidstaker arbeider én dag i uken og blir syk i minst 16 kalenderdager.,
  • Arbeidsgiveren utbetaler sykepenger for to (eventuelt tre) dager. Dette tilsvarer full lønn i arbeidsgiverperioden.
  • NAV overtar sykepengeutbetalingen fra og med 17. kalenderdag.
  • Arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet.
  • Det er gått minst 16 kalenderdager siden arbeidet ble gjenopptatt.
  • Kommer den ansatte tilbake i 100 % av stillingen og blir syk før det har gått 16 kalenderdager, inntreffer det ikke noen ny arbeidsgiverperiode.
  • Hvis arbeidsavtalen eksempelvis blir endret til 50 % stilling, inntrer ny arbeidsgiverperiode 16 dager etter at den ansatte begynte å arbeide i 50 %.