Når skal inntektsopplysningene sendes?

Opplysningene bør sendes inn så snart arbeidsgiveren vet at arbeidstakeren er sykmeldt utover arbeidsgiverperioden. NAV kan ikke behandle arbeidstakerens søknad om sykepenger før arbeidsgiveren har sendt inntektsopplysninger.

Hvordan skal opplysningene sendes?

Inntektsmeldingen skal sendes digitalt fra arbeidsgiverens lønns- og personalsystem eller fra Altinn. Les mer på nav.no/inntektsmelding.

Faste trekk i lønnen

Hvis arbeidstakeren har pålegg om faste trekk fra lønnen utover ordinært skattetrekk, må arbeidsgiveren også fylle ut skjemaet Trekkopplysninger (NAV 08-30.02).