Kronisk syk arbeidstaker

Ved langvarig eller kronisk sykdom som gir risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Hvem kan få?

NAV kan dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden hvis den ansatte har en kronisk eller langvarig sykdom som medfører økt risiko for

 • særlig stort sykefravær
 • hyppige fravær i en begrenset periode

Dersom NAV innvilger søknaden, kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert for alle sykefravær uansett diagnose.

Både arbeidsgiveren og den ansatte kan søke. Arbeidsgivere som søker, bør gjøre dette i samarbeid med den ansatte.

Dette gjør arbeidsgiveren:

 1. utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt
 2. søker om  unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger  
 3. krever refusjon fra NAV for hver enkelt sykefraværsperiode

Arbeidsgiveren bør ikke vente med å sende inn krav om refusjon (punkt 3) til søknaden er ferdigbehandlet (punkt 2). Sender dere kravene fortløpende, unngår dere å oversitte fristen, som er tre måneder.

Dette gjør NAV:

 1. innhenter nødvendige opplysninger
 2. fatter vedtaket og formidler det til både arbeidstakeren og arbeidsgiveren, se saksbehandlingstidene
 3. utbetaler refusjon
 4. utbetaler feriepenger innen utgangen av mai året etter 

Dette gjør den ansatte:

 1. kan søke om unntak fra arbeidsgiverperioden – hvis ikke arbeidsgiveren har gjort det
 2. bekrefter opplysninger når arbeidsgiveren krever refusjon fra NAV
 3. melder fra til NAV om eventuelle bedringer i helsetilstanden som gjør at unntak ikke lenger behøves