Hvem kan få?

I disse tilfellene kan man søke om at  NAV dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden:

  • Arbeidstakeren har en kronisk eller langvarig sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær
  • Arbeidstakeren har en sykdom som medfører økt risiko for hyppige fravær i en begrenset periode

Både arbeidsgiveren og arbeidstakeren kan søke. Arbeidsgivere som søker bør gjøre dette i samarbeid med arbeidstakeren.

Dersom NAV innvilger søknaden, kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert for alle sykdomsfravær uansett diagnose.

Hvordan søker du?

Bruk søknadsskjemaet for unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger og følg veiledningen. Der ser du hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. 

Hvordan søker arbeidsgiveren om refusjon?

Arbeidsgiveren skal ikke vente med å sende inn krav om refusjon til søknaden om fritak er ferdigbehandlet, men fortløpende sende inn krav for å unngå at fraværsperioden foreldes.

Bruk skjemaet for krav om refusjon.

Feriepenger

Arbeidsgiver får feriepenger av utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden refundert innen utgangen av mai året etter opptjeningsåret.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i forhold som kan ha betydning for ytelsen du får utbetalt fra NAV, må du straks melde fra til NAV.