Gravid arbeidstaker

info
Nye skjemaer for søknad og krav! Det er ikke lenger nødvendig med signatur fra den ansatte.
  1. utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt
  2. søker om unntak fra arbeidsgiverperioden på grunn av svangerskap
  3. krever refusjon fra NAV for hver enkelt sykefraværsperiode
  1. kan søke om unntak fra arbeidsgiverperioden– hvis ikke arbeidsgiveren har gjort det
  2. kan respondere på melding fra NAV hvis det er noe som er feil med beløpet eller fraværsdagene.
  3. melder fra til NAV om eventuelle bedringer i helsetilstanden som gjør at det ikke lenger behøves unntak.