Gravid arbeidstaker

Ved sykdom som er forårsaket av svangerskapet, og som gir risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden. Forutsetningen er at tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig.

Dette gjør arbeidsgiveren:

  1. utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt
  2. søker om unntak fra arbeidsgiverperioden på grunn av svangerskap 
  3. krever refusjon fra NAV for hver enkelt sykefraværsperiode

Arbeidsgiveren bør ikke vente med å sende inn krav om refusjon (punkt 2) til søknaden er ferdigbehandlet (punkt 1). Sender dere kravene fortløpende, unngår dere å oversitte fristen, som er tre måneder.

Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder forut for den kalendermåneden NAV mottok søknaden.

Dette gjør NAV:

  1. innhenter nødvendige opplysninger
  2. fatter vedtaket og formidler det til både arbeidstakeren og arbeidsgiveren, se saksbehandlingstidene
  3. utbetaler refusjon
  4. utbetaler feriepenger innen utgangen av mai året etter 

Dette gjør arbeidstakeren: 

  1. søker om unntak fra arbeidsgiverperioden – hvis ikke arbeidsgiveren har gjort det
  2. bekrefter opplysninger når arbeidsgiveren krever refusjon fra NAV
  3. melder fra til NAV om eventuelle bedringer i helsetilstanden som gjør at det ikke lenger behøves unntak.