Se flere punkter i menyen når det gjelder forhold du må kjenne til. 

For sykmeldinger som kommer på papir: Finn riktig adresse for innsending av sykmeldingens del D til NAV.