I forbindelse med koronapandemien dekker NAV sykepenger fra dag 4 i sykefraværet. Retten til refusjon opphører vanligvis den dagen da virksomheten avvikles. Skal man sende krav for en virksomhet som er opphørt, må man benytte eget skjema, se i høyre meny.

Vanligvis betaler arbeidsgiveren sykepenger til den ansatte de første 16 dagene av sykefraværet, det som kalles arbeidsgiverperioden. Forutsetningen for at man får dekket sykepenger fra dag 4, er at den ansatte er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. 

Slik gjøres det: 

  1. Arbeidsgiveren utbetaler først lønn for alle fraværsdagene.
  2. Etterpå søker arbeidsgiveren om refusjon fra NAV. Det skal sendes ett krav per ansatt.

Arbeidsgiveren kan få refusjon for dager fra og med 16. mars. Man kan ikke søke om refusjon for fravær på grunn av stengte skoler eller barnehager. 

Utfylt skjema sendes til NAV Arbeid og ytelser Molde, Postboks 2614, 6405 Molde. Denne adressen skal kun benyttes til disse kravene. Annen dokumentasjon til NAV mottas ikke på denne adressen.

Fordi prosessen er papirbasert, må man regne med noe lengre saksbehandlingstid for disse kravene.