Tilrettelegging

 • Kan den ansatte utføre egne oppgaver med tilrettelegging?
 • Ved gradert sykmelding, hvilke oppgaver kan utføres og hvordan skal tiden disponeres?
 • Kan den ansatte utføre egne, men færre oppgaver? Er hjemmekontor et alternativ?
 • Kan den ansatte gjøre andre oppgaver? På egen eller på en annen avdeling?
 • Hvilke muligheter og begrensninger finnes ved å endre arbeidstid?
 • Kan den ansatte utføre egen jobb med redusert tempo? En ansatt kan for eksempel ha 50 prosent sykmelding og jobbe 100 prosent arbeidstid med 50 prosent innsats.
 • Kan den ansatte få eller gi opplæring i (deler av) sin arbeidstid?
 • Er det oppgaver «som ingen gjør men som det hadde vært greit å få gjort»?
 • Beskrivelsen av tiltak som er mulig på arbeidsplassen, gir også viktige innspill til lege/den som sykmelder sin vurdering av videre sykmelding og sykmeldingsgrad.
 • Tilbakeføring til ordinært arbeid
 • Gradvis tilbakeføring til ordinært arbeid
 • Gradvis innføring i nye arbeidsoppgaver (midlertidige eller faste)
 • Tilrettelegging for å forebygge fravær
 • Arbeid/aktivitet i påvente av utredning eller behandling
 • Opprettholde kontakt med arbeidsplassen