Informasjonsmateriell

Det er laget flere nyttige publikasjoner for oppfølgingsarbeidet, både i nett- og papirversjoner.

Brosjyren "Oppfølging av sykmeldte" er oppdatert i tråd med IA-avtalen 2019-2022. Den gir en oversikt over reglene, samt hvem som gjør hva på hvilke tidspunkter. Den finnes i to versjoner, én som egner seg for lesing på nett, og én utskriftsvennlig, i tre språkversjoner. Brosjyren foreligger ikke i papirversjon. 

Det er også laget en beskrivelse av hvordan du bruker den digitale oppfølgingsplanen (foreligger ikke i papirversjon).

Sjekkliste for dialogmøte 1 fra 2014 gjelds fortsatt. Den gir informasjon om hva dialogmøtene skal inneholde og hvordan de skal gjennomføres. Sjekklisten kan bestilles i papirversjon fra vårt lager i Halden via e-post: nav@granada.no.

 

Brosjyren Forebygging og oppfølging - to sider av samme sak er utdatert og vil ikke bli oppdatert.