Dialogmøte 2 og 3 - NAV

  • medisinske grunner
  • innleggelse i helseinstitusjon
  • forventet friskmelding innen 28 ukers sykmelding
  • pågående tiltak som sannsynligvis vil føre til friskmelding