Dialogmøte 1 - arbeidsgiveren

  • når det er åpenbart at den ansatte vil vende tilbake til full jobb innen kort tid
  • når alvorlig sykdom gjør at den ansatte ikke vil være i stand til å komme tilbake til arbeid
  • når alvorlig sykdom gjør at møtet ikke kan gjennomføres. Møtet avholdes på et senere tidspunkt hvis det er mulig.  
  • Den som sykmelder den ansatte, blir innkalt hvis arbeidsgiveren og den ansatte er enige om det, eller hvis bare den ansatte ønsker det.
  • Den som blir innkalt, har plikt til å møte. For at det skal være praktisk mulig for alle å delta, kan det være en løsning å legge møtet hos den som sykmelder. Eventuelt kan vedkommende delta i møtet per telefon eller video.