Innholdet i sykmeldingen - hva betyr det for deg som arbeidsgiver?

Sykmeldingen samler innspill og tilbakemeldinger til arbeidsgiveren på ett sted.

Som arbeidsgiver vil du finne relevant informasjon i sykmeldingen. Det vil for eksempel stå om arbeidstakeren er helt eller delvis sykmeldt og i hvilket tidsrom. Du vil også se om den som har sykmeldt arbeidstakeren har innspill til deg. Det kan dreie seg om behov for eller forslag til tilrettelegging, eller andre hensyn som bør tas på arbeidsplassen.

Kommunikasjon om arbeid

Sykmeldingen skal ivareta kommunikasjonen mellom den som sykmelder pasienten og NAV på en rask og sikker måte. Sykmeldingen legger også opp til en tett dialog med pasienten med vekt på tidligst mulig aktivitet, muligheten for å være i arbeid og eventuelle behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Den som sykmelder pasienten har anledning til å gi innspill om tilrettelegging eller spesielle hensyn som må tas for at arbeidstakeren skal komme raskest mulig tilbake i arbeid. Medisinske opplysninger er utelatt på ditt eksemplar.

Forenklet sykmelding

Hvis arbeidstakeren blir sykmeldt for en av de vanligste infeksjonssykdommene, for eksempel influensa eller bihulebetennelse, varer sykmeldingen som regel kortere enn 16 dager. I slike tilfeller vil den som sykmelder pasienten benytte en forenklet versjon av sykmeldingen.

Tilbakedatering

Når den som sykmelder pasienten har tilbakedatert en sykmelding, innebærer det at det kan dokumenteres overfor NAV at det har vært forutgående kontakt med pasienten. Datoen for tilbakedateringen vil i så fall vises for deg.

Underskrift av den som sykmelder arbeidstakeren

De som bruker den nye, digitale sykmeldingen benytter digital signatur, som er en sikker løsning. Det gjør underskrift overflødig på utskriftene. Sykmeldinger som har et signaturfelt skal fortsatt ha underskrift av den som skriver sykmeldingen.