HelseIArbeid – tjenestesamhandling mellom Helsetjenesten og NAV

Fakta

  • HelseIArbeid er et samarbeidsprosjekt mellom helsetjenesten og NAV
  • NAV, helsetjenestene, partene i arbeidslivet og forskermiljøer er involvert
  • HelseIArbeid bygger på erfaringer fra iBedrift, en metode som er utarbeidet med finansiering gjennom «Raskere tilbake»-bevilgningen, et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i seks fylker
  • HelseIArbeid er et virkemiddel i IA-avtalen (2019 -2022)