Ingen ny oppkobling av den gamle oppfølgingsplanen 

NAV har utviklet en digital oppfølgingsplan. Den er et dynamisk verktøy som arbeidstakeren og lederen kan bruke underveis i sykefraværet. Den nye oppfølgingsplanen skiller seg fra pdf-utgaven ved at den i større grad lages i dialog mellom de to. Begge skriver inn fra hver sin kant og godkjenner planen gjensidig før den deles med legen eller NAV. Den nye oppfølgingsplanen er tilgjengelig for arbeidstakeren og lederen når de logger inn på nav.no, henholdsvis fra Ditt sykefravær og Dine sykmeldte. 

Det er foreløpig ingen konkrete planer om å fase ut skjemaversjonen, og bedriftene står derfor fritt til å velge hvordan oppfølgingsplanen skal sendes inn til NAV.

Om den gamle oppfølgingsplanen (pdf-versjonen)

Den gamle versjonen av oppfølgingsplanen er et skjema som kan sendes elektronisk.

For arbeidsgivere: 

  • Innlogging i eget lønns- og personalsystem er tilstrekkelig.
  • Skjemainformasjonen fylles ut i eget lønns- og personalsystem, og overføres til  NAV derfra.
  • Bruk av virksomhetssertifikater sikrer identifisering av virksomheten og nødvendig sikkerhet.
  • Kostnadene ved å ta i bruk tjenesten avhenger av
    • systemleverandørene og deres prising av programvare og ny funksjonalitet
    • om virksomheten har behov for ett eller flere virksomhetssertifikater

Arbeidsgivere må selv ta kontakt med leverandører av lønns- og personalsystem for å avklare nærmere. 

For leverandører av lønns-/personal-/HR-system:

  • Systemleverandører må starte med å implementere integrasjon mot Altinn for  å kunne tilby elektronisk innrapportering til NAV. Se Altinns sluttbrukersystemportal på https://altinnett.brreg.no / for nærmere veiledning om dette.
  • Leverandører som er i gang med utvikling og som ønsker å starte testing mot NAV, må melde fra til nav.altinn.lokalforvaltning@nav.no for å gjøre nærmere avtale om dette 

Se «Tjenestebeskrivelse for innsendingstjeneste» for mer detaljert informasjon om kravene til etablering av denne tjenesten. Dokumentet er primært utarbeidet for leverandørene, men kan gi  nyttige opplysninger også for nøkkelpersonell i virksomhetene.

Ny digital inntektsmelding

Inntektsmeldingen skal nå sendes digitalt til nav. Den kan sendes fra arbeidsgiverens eget lønns- og personalsystem eller fra Altinn. Bedriftene må sjekke med sine egne leverandører av lønns- og personalsystem om når deres system blir oppgradert. Les mer på nav.no/inntektsmelding.