Arbeidsgiver som er privatperson - refusjon av sykepenger ved koronavirus