Vanligvis betaler du sykepenger til den ansatte de første 16 dagene av sykefraværet, det som kalles arbeidsgiverperioden. I forbindelse med koronapandemien dekker NAV sykepenger fra dag 4. Forutsetningen er at den ansatte er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. 

Du kan få refusjon for dager fra og med 16. mars. Du kan ikke søke om refusjon for fravær på grunn av stengte skoler eller barnehager. 

Slik gjør du det: 

  1. Du utbetaler først lønn for fraværsdagene.
  2. Etterpå søker du om refusjon fra NAV, bruk skjemaet i høyre meny.

Du fyller ut ett skjema per ansatt hvis du har flere.

Skjemaet sendes til NAV Arbeid og ytelser Molde, Postboks 2614, 6405 Molde. Denne adressen skal kun benyttes til dette skjemaet, annen dokumentasjon til NAV mottas ikke på denne adressen.