Delta i kompetansetiltak for sykmeldte?

 • Har du medarbeidere som sliter med å mestre jobben sin?
 • Har du ansatte som har lange og/eller hyppige sykmeldinger?
 • Er det vanskelig å tilby ansatte som sliter en annen funksjon eller annet arbeid?
 • øke og utvikle kompetansen 
 • bli bedre rustet til å søke og stå i annet arbeid
 • bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet
 • god ivaretakelse av medarbeidere
 • øke og utvikle medarbeideres kompetanse 
 • reduksjon i sykefraværet på sikt
 • arbeidsmarkedsopplæring (kortere kurs for eksempel med mål om sertifisering, offentlig prøvebevis, opplæring i grunnleggende ferdigheter)
 • fag- og yrkesopplæring på videregående skole eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) 
 • høyere utdanning på universitet og høgskole