• Har du medarbeidere som sliter med å mestre jobben sin?
 • Har du ansatte som har lange og/eller hyppige sykmeldinger?
 • Er det vanskelig å tilby ansatte som sliter en annen funksjon eller annet arbeid?

Hvor i landet foregår forsøket?

Som en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), har NAV satt i gang et prosjekt med utvidet bruk av kompetansetiltak for sykmeldte i en rekke kommuner i følgende fylker: 

Fylke/region Kommuner i forsøket Kontaktpersoner i fylket
Agder Bygland Bykle Iveland Lyngdal Kvinesdal Farsund Flekkefjord  Sirdal Valle Vennesla Åseral  Vidar Thorbjørnsen 
Innlandet Gjøvik Hamar Løten Ringsaker Stange Unni Wang Sellin 
Nordland Bodø  Monica Holand Løknes
Troms og Finnmark Alle kommuner Anita Strige
Viken Alle kommuner i tidl. Akershus og Østfold, unntatt Asker og Bærum Kari Edvardsen

Prosjektet gjennomføres til og med 2022.

Formålet med prosjektet

Formålet med prosjektet er å prøve ut om mer bruk av kompetansetiltak i sykmeldingsperioden kan få sykmeldte raskere tilbake i arbeid og bidra til å forhindre varig avgang fra arbeidslivet.

Fordeler med kompetansetiltak i sykepengeperioden

Kompetansetiltak i sykmeldingsperioden vil medføre at sykmeldingsperioden blir utnyttet best mulig og hindre utenforskap og frafall fra arbeidslivet.  Den sykmeldte beholder arbeidsforholdet og risikerer ikke å stå uten inntekt eller å måtte ta opp lån for å delta i kompetansetiltaket.

Tiltaket gir sykmeldte mulighet til:

 • øke og utvikle kompetansen 
 • bli bedre rustet til å søke og stå i annet arbeid
 • bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet

Tiltaket gir arbeidsgivere mulighet til:

 • god ivaretakelse av medarbeidere
 • øke og utvikle medarbeideres kompetanse 
 • reduksjon i sykefraværet på sikt

Før arbeidsgiver melder fra om den sykmeldtes behov for kompetansetiltak, må det være avklart at arbeidsgiver har ivaretatt sitt ansvar for forebygging, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, jf. Arbeidsmiljøloven § 4-6.

Hva kan NAV tilby de som deltar i prosjektet?

Sykmeldte som deltar i utprøvingen kan få innvilget kompetansetiltak av kortere varighet innenfor sykepengeperioden. 

Tiltakene kan være

 • arbeidsmarkedsopplæring (kortere kurs for eksempel med mål om sertifisering, offentlig prøvebevis, opplæring i grunnleggende ferdigheter)
 • fag- og yrkesopplæring på videregående skole eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) 
 • høyere utdanning på universitet og høgskole

Har du aktuelle kandidater og synes dette er interessant? Ta kontakt med kontaktpersonen i ditt fylke.