Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona