Omstilling og nedbemanning

  • hvordan registrere seg som arbeidssøker
  • hvordan søke om dagpenger
  • arbeidsmarkedet
  • andre tjenester fra NAV

Fakta

  • Permittering
  • Driftsinnskrenkning/nedbemanning
  • Produksjonsendring og opp-/nedbemanning
  • Kvalifisering av allerede ansatte
  • Flytting av en virksomhet
  • Konkurs og annen driftsstans