Omstilling og nedbemanning

NAV samarbeider med virksomheter i omstilling der mange ansatte mister - eller står i fare for - å miste jobben.

Hva kan NAV bistå med i en omstillingssituasjon?

NAV kan sammen med virksomheten bidra til at overtallige raskt kommer i arbeid, slik at de slipper å bli arbeidsledige. Det er derfor viktig at NAV kommer med i omstillingsprosessen så tidlig som mulig.

Ta kontakt med NAV for informasjon om

  • hvordan registrere seg som arbeidssøker
  • hvordan søke om dagpenger
  • arbeidsmarkedet
  • andre tjenester fra NAV

Registrere seg som arbeidssøker

Det er viktig at overtallige snarest mulig registrerer seg som arbeidssøker hos NAV, blant annet for å avklare behovet for kvalifisering.

Ledige stillinger som blir meldt til NAV blir formidlet til aktuelle arbeidssøkere som er registrert hos NAV.

Hvis jobbsøkingen over tid ikke fører fram, kan NAV tilby ulike tiltak som opplæring, jobbklubb og arbeidstrening. Les mer om tiltak og ordninger under Relatert informasjon.

Jobbe i utlandet?

EURES-tjenestene i NAV kan hjelpe arbeidssøkere som ønsker å jobbe i utlandet.

Se også informasjon om permittering og oppsigelse.

Fakta

Omstilling kan skje i forbindelse med:

  • Permittering
  • Driftsinnskrenkning/nedbemanning
  • Produksjonsendring og opp-/nedbemanning
  • Kvalifisering av allerede ansatte
  • Flytting av en virksomhet
  • Konkurs og annen driftsstans