Omstilling og nedbemanning

  • korleis registrere seg som arbeidssøkjar
  • korleis søkje om dagpengar
  • arbeidsmarknaden
  • andre tenester frå NAV

Fakta

  • Permittering
  • Driftsinnskrenking/nedbemanning
  • Produksjonsendring og opp-/nedbemanning
  • Kvalifisering av allereie tilsette
  • Flytting av ei verksemd
  • Konkurs og annan driftsstans