Saksgang - Lønnsgaranti

Her finner du informasjon om saksgang, klageadgang og saksbehandlingstid.

Når det blir åpnet konkurs vil du som regel bli kontaktet av bostyrer som gir deg informasjon om lønnsgarantiordningen og hvordan du skal gå frem for å søke om å få dekket krav. Du er selv ansvarlig for melde krav du mener å ha til gode i konkursboet. Hvis du ikke hører fra bostyrer innen kort tid etter konkursåpning, må du selv ta kontakt. Tingretten kan gi deg opplysninger om hvem som er bostyrer.

Du må søke om lønnsgarantidekning til den advokaten som er bostyrer for konkursboet. Bostyrer er forpliktet til å hjelpe deg med å fylle ut skjema og søknaden din.

Før kravene blir sendt til NAV Lønnsgaranti skal bostyrer kontrollere søknaden og vurdere om kravet er tilstrekkelig dokumentert. Hvis bostyrer mener kravet ditt ikke er berettiget til å få dekning, har du likevel krav på å få søknaden vurdert hos NAV Lønnsgaranti.

Hvis NAV Lønnsgaranti trenger ytterligere informasjon for å behandle søknaden din, vil vi i første omgang ta kontakt med bostyrer, slik at bostyrer kan framskaffe de opplysninger som trengs fra deg eller andre.

Alle krav som NAV Lønnsgaranti godkjenner og utbetaler blir oversendt bostyrer, som gjør skattetrekk og eventuelle andre trekk før utbetaling til den som har satt fram kravet.

Du har som hovedregel rett til å gjøre deg kjent med alle dokumenter i din sak. Unntakene står beskrevet i forvaltningsloven.

Klagerettigheter

Du kan klage hvis du har fått et vedtak fra NAV Lønnsgaranti du mener er feil, eller som er et helt eller delvis avslag. Les mer om dine klagerettigheter.

Saksbehandlingstider

Les mer om forventet svar- og saksbehandlingstid ved lønnsgarantidekning.

Spørsmål

Har du konkrete spørsmål om din søknad, beregning av kravet ditt eller hvordan skattetrekket er gjort, skal du henvende deg til bostyrer.

Du kan henvende deg til NAV Lønnsgaranti hvis du har generelle spørsmål om lønnsgarantiordningen, eller hvis du har spørsmål i forbindelse med vår saksbehandling.

Hvis du sender e-post til oss med spørsmål om din søknad, må du oppgi en postadresse som vi kan svare deg på. Dette av hensyn til personvernet.