Koronavirus - informasjon til arbeidsgivere

Her kan arbeidsgivere finne informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Arbeidsgiver - hva gjelder i min situasjon?

Her finner du spørsmål og svar til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset.

Publisert: 15.03.2020 | Sist endret: 14.04.2021

Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona

Vanligvis betaler arbeidsgiveren opptil de første 16 dagene av sykefraværet. Nå er det gjort et unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset. Arbeidsgiveren får refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. Ordningen er videreført fram til og med 30. juni 2021.

Publisert: 27.03.2020 | Sist endret: 06.04.2021

Permittere ansatte som følge av koronaviruset

Informasjon til arbeidsgivere om permittering av ansatte som følge av koronaviruset.

Publisert: 03.04.2020 | Sist endret: 07.04.2020

Kontakt NAV – arbeidsgiver

Publisert: 03.10.2019 | Sist endret: 03.10.2019