Koronavirus - informasjon til arbeidsgivere

Her kan arbeidsgivere finne informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Refusjon av sykepenger ved koronavirus – hva er status?

Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere skal få refusjon fra NAV fra dag 4 i arbeidsgiverperioden når en ansatt er sykmeldt på grunn av koronaviruset. Sjekk status for NAVs arbeid med den nye ordningen.

Permitteringer - informasjon til arbeidsgivere

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter. Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte.