Egenmeldingsdager flyttes til sykmeldingen

Egenmeldingsdager flyttes til sykmeldingen.png
Slik vises informasjon om egenmeldingsdager i Dine sykmeldte