Egenmeldingsdager flyttes til sykmeldingen

Publisert 28. april 2023Oppdatert 22. mai 2023

Egenmeldingsdager flyttes til sykmeldingen.png
Slik vises informasjon om egenmeldingsdager i Dine sykmeldte