Velkommen til lansering av arbeidsmiljøsatsingen

Mandag 7. desember lanseres arbeidsmiljøsatsingen og arbeidsmiljoportalen.no, og i den forbindelse inviterer vi til et webinar fra kl 9-10. 

Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig endring, er vi likevel nødt til å se fremover og jobbe mer bransje- og kunnskapsrettet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet.

I forbindelse med IA-avtalen som ble inngått for snart to år siden, bestemte partene i arbeidslivet at man i denne avtaleperioden skal satse på styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg ble det bestemt med å etablere en portal som skulle utarbeide verktøy til bruk i arbeidsmiljøarbeidet, med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap. Dette er nå blitt til Arbeidsmiljøportalen.

Webinaret åpnes av statsråd Henrik Asheim og ledes av journalist Erik Aasheim. Deltakerne er blant annet etatslederne og partene i arbeidslivet, før det avsluttes med en paneldiskusjon om hvordan man kan lykkes på virksomhetsnivå med å skape et godt arbeidsmiljø. 

Les mer om programmet og meld deg webinaret (arbeidstilsynet.no)