Sykepenger når en arbeidstaker må i karantene ved innreise til Norge

Den som pendler mellom Norge og utlandet, kan bli pålagt karantene ved innreise til Norge i henhold til covid-19-forskriften. Se hvem som har rett til sykepenger.

Rett til sykepenger

Arbeidstakeren vil kunne ha rett til sykepenger hvis karanteneperioden er til hinder for at arbeidstakeren utfører arbeid for arbeidsgiveren, og hvis dette medfører tap i pensjonsgivende inntekt. Forutsetningen er at de øvrige kravene for å få sykepenger er oppfylt.

Arbeidsgiveren kan søke om refusjon av sykepengene fra dag 4 i perioden. NAV oppfordrer arbeidsgivere til å akseptere egenmelding i slike tilfeller. 

Ikke rett til sykepenger

Arbeidstakere som er i karantene i en friperiode, har ikke rett til sykepenger fordi de ikke taper pensjonsgivende inntekt. Arbeidsgivere oppfordres til å finne gode skiftløsninger slik at arbeiderne i minst mulig grad kommer i situasjoner der de må i karantene.  
 

Unntak ved reiseråd-brudd gjelder ikke pendlere

NAV kan nekte sykepenger når en person bryter med nasjonale reiseråd og blir pålagt karantene ved hjemkomst til Norge.

Denne unntaksregelen er allikevel ikke utformet med sikte på å ramme arbeidstakere som pendler til utlandet, og som nødvendigvis må tilbringe friperiodene siden i utlandet, for eksempel på grunn av manglende oppholdssted i Norge eller manglende muligheter for tilrettelegging fra arbeidsgiverens side.