Fristen for lønnskompensasjon er 31.12.2020

Arbeidsgiver må melde inn opplysninger innen fristen slik at NAV kan utbetale lønnskompensasjon til den permitterte.

Ansatte som ble permittert før 1. september kan ha krav på lønnskompensasjon fra NAV. Lønnskompensasjonsordningen gjaldt fra 20.mars 2020.

Arbeidsgiverne må gjøre to ting for å utløse lønnskompensasjonen:

  1. Rapporter inn permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV behandle sakene automatisk og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstakeren. Her kan du lese mer om a-meldingen og sjekke hva du har rapportert inn
  2. Meld så inn opplysninger i NAVs løsning for lønnskompensasjon. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte.

Vi mangler fremdeles opplysninger fra noen arbeidsgivere. Fristen for innmelding er 31.12.2020.

Så fort arbeidsgiveren har gjort disse to tingene vil vi utbetale pengene til  de permitterte i løpet av 5-7 virkedager.  

Er du den permitterte?
Se informasjon til permitterte om lønnskompensasjon.