De fleste arbeidsgivere har nå meldt inn opplysninger til NAV, slik at deres ansatte har fått utbetalt lønnskompensasjon. Vi mangler fremdeles innmelding fra noen arbeidsgivere.  

To ting må være på plass

Arbeidsgiverne må gjøre to ting for at NAV kan utbetale lønnskompensasjonen til permitterte:  

  1. Rapporter inn permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV behandle sakene automatisk og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstakeren eller refusjon til arbeidsgiveren for forskuttert lønn. Her kan du lese mer om a-meldingen og sjekke hva du har rapportert inn
  2. Meld så inn opplysninger i NAVs løsning for lønnskompensasjon og refusjon. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til deg som arbeidsgiver. 

Så fort arbeidsgiveren har gjort disse to tingene vil vi utbetale pengene til  de permitterte i løpet av 5-7 virkedager.