Formålet er å forenkle samhandlingen med NAV, slik at NAV kan bistå arbeidsgivere som permitterer eller sier opp flere av sine ansatte.

Digital innsending

Den digitale løsningen erstatter papirskjemaet «NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelse mv.». Papirskjemaet vil ikke lenger være tilgjengelig, det digitale skjemaet skal brukes. 

Arbeidsgivere logger seg på løsningen på nav.no. Tilgangen til skjemaet styres gjennom Altinn. Alle som har en rolle i virksomheten i Altinn vil kunne opprette og sende inn skjema. Personen som sender inn skjema på vegne av arbeidsgiver, vil bare se skjemaer som vedkommende selv har opprettet og sendt inn.

NAV oppfordrer arbeidsgivere til å bruke løsningen selv om de ikke har meldeplikt

Arbeidsgivere har meldeplikt til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn 4 uker. Det samme gjelder hvis arbeidsgiver skal si opp mer enn 10 personer. 

Vi ønsker nå at arbeidsgivere som skal permittere færre enn 10 personer også skal gi beskjed til NAV om det i den nye løsningen. Da vil NAV kunne følge opp arbeidsgivere som trenger bistand, og ha et mer komplett bilde av hvor mange som egentlig blir permittert. 

Bruk nav.no

Bruk nav.no for å finne oppdatert informasjon og veiledningsfilmer om permittering både til arbeidsgivere og arbeidstakere. De som ikke kan bruke nav.no, kan ta kontakt med NAV på chat og telefon.