Nytt verktøy gir bedre samtaler med ansatte

Verktøyet gjør det også enklere å bruke erfaringene til å forebygge og følge opp sykefravær.

Som arbeidsgiver skal du jobbe systematisk med å forebygge sykefravær og tilrettelegge for den enkelte ansatte. Mange opplever usikkerhet rundt hva de kan spørre om og hvordan de bør gå frem etterpå. 

Samtaleverktøyet gjør dette enklere ved å hjelpe deg med å: 

  • gjennomføre samtaler med ansatte før, under og etter et sykefravær. 
  • gjennomføre en systematisk evaluering rundt hvordan samtalen og oppfølgingsarbeidet fungerer i din virksomhet og gir forslag til hvordan du kan jobbe videre.