Ny løsning for å inngå avtale om lønnstilskudd

1.9.2020 lanseres en ny måte å inngå avtale om midlertidig og varig lønnstilskudd. Avtalen er en trepartsavtale hvor arbeidsgiver, deltaker og NAV fyller ut, ser over og godkjenner avtalen i samme løsning i sanntid. Når innholdet i avtalen er ferdig utfylt skal alle parter godkjenne avtalen.

NAV oppretter avtale

Når deltakeren, arbeidsgiveren og NAV har blitt enige om å starte et tiltak, oppretter NAV en digital avtale. Deltaker og arbeidsgiver vil få tilsendt en lenke fra NAV når det er klart for å logge inn på avtalen.
 
Innlogging kan også gjøres via Min side – arbeidsgiver. Tilgang for arbeidsgiver styres gjennom Altinn. For at en arbeidsgiver skal kunne representere en bedrift må personen gis følgende tilganger til enkeltrettigheter for de ulike avtalene:

  • Avtale om midlertidig lønnstilskudd
  • Avtale om varig lønnstilskudd

Enklere beregning av tilskuddet

I den nye avtalen blir det enklere for arbeidsgiverne å fylle ut opplysninger. Avtalen gir også bedre oversikt over beregningsgrunnlaget for tilskuddet som innvilges. Refusjonshåndteringen av lønnstilskudd må foreløpig fortsatt gjøres på papir, men NAV er allerede i gang med å digitalisere den.

En dynamisk avtale

Innholdet i avtalen kan endres gjennom hele perioden for tiltaket. Hvis innholdet i avtalen blir endret etter at tiltaket har startet, må alle parter godkjenne avtalen på nytt. Slik sikrer vi at alle parter til enhver tid er omforente om hva som er avtalt.