Ny løsning for å dekke sykepenger fra dag 4 for korona-sykefravær

NAV har utviklet en ny IT-løsning slik at arbeidsgivere nå får refundert sykepenger fra dag 4 i arbeidsgiverperioden når sykefraværet skyldes koronoaviruset. I tillegg kan selvstendig næringsdrivende og freelancere fra nå få dekket sykepenger fra dag 4 gjennom å sende egenmelding til NAV. 

Det nye refusjonsskjemaet for arbeidsgivere er nå tilgjengelig på Min side – arbeidsgiver på nav.no. – Dette er en svært viktig løsning for mange arbeidsgivere som nå sliter med likviditeten og lønnsutbetalingene, sier avdelingsdirektør Kristian Munthe i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Han ber offentlige virksomheter vente med å søke om refusjon.

– Hensikten med dette tilbudet er å avlaste næringslivet og sikre arbeidsplasser for framtiden. Det viktigste nå er derfor å prioritere private aktører, sier Munthe.  

Han forteller at NAV vil behandle de første refusjonskravene fra den dagen de kommer inn, og at de første utbetalingene skal kunne komme før påske. En ny ordning tilbyr arbeidsgiverne å få utbetalt refusjoner hyppigere enn vanlig. 

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere kan nå søke om sykepenger fra dag 4 når sykefraværet gjelder koronavirus. De får anledning til å bruke egenmelding i stedet for sykmelding. NAV har nå utviklet en digital egenmelding de kunne begynne å bruke fra i går. 

•   Refusjonsordningen for arbeidsgivere  •   Egenmelding for selvstendig næringsdrivende og frilansere