Nå har vi gjort det enklere å melde behov for hjelp til rekruttering

Selv om størstedelen av CV-basen på arbeidsplassen.no for tiden er lukket for innsyn, gir NAV fortsatt rekrutteringsbistand. Nå har vi gjort forenklinger i kontaktskjemaet, slik at det blir enda enklere å ta kontakt med NAV-kontoret digitalt og melde inn ditt behov.

NAV har ikke hatt lovhjemmel til automatisk å gjøre alle CV-er på arbeidsplassen.no tilgjengelige for arbeidsgivere. Vi har derfor stengt arbeidsgiveres tilgang til disse CV-ene. Når det gjelder personer som ikke er registrert med arbeidsrettet oppfølging, er deres CV-er fortsatt synlige.  . Det er fortsatt mange som er ute etter jobb, selv om det for tiden er vesentlig færre kandidater tilgjengelig i kandidatsøket.  

Kontakt oss om du vil ha hjelp til rekruttering

Våre tjenester for å gi rekrutteringsbistand er uendret.  Arbeidsgivere kan enkelt kontakte oss digitalt og på telefon. Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss digitalt på vårt kontaktskjema. 
Der får du nå to valg:   

  • Jeg vil ha hjelp til å finne en ny medarbeider (rekruttering og inkludering)
  • Redusere sykefravær

Når du har fylt ut det digitale kontaktskjemaet sendes det til ditt lokale NAV-kontor som vil ta kontakt.

Selvbetjent rekruttering på arbeidsplassen.no

Alle tjenester til arbeidsgivere er i vanlig drift. Her kan dere velge: 

  • Selvbetjent kandidatsøk. Vi har for tiden færre kandidater, men det er fortsatt mange kandidater i vår CV-base. 
  • Lys ut ledige stillinger 

Se saken Brudd på personvernet har medført at NAV har stengt arbeidsgiveres tilgang til CV-basen

Se også flere av NAVs tjenester til arbeidsgivere