Logg inn på Min side – arbeidsgiver

Nå kan du som er arbeidsgiver få en oversikt over hvilke tjenester du har tilgang til fra NAV, og nye hendelser som venter.

Møter arbeidsgivernes behov 

2. september lanserte NAV Min side – arbeidsgiver. Arbeidsgivere har ønsket seg bedre oversikt over NAVs tjenester, samt dialog og samhandling med NAV.

– Den nye logg inn-siden er laget for å dekke dette behovet, sier Silje Joteig, produkteier i NAV. Hun forteller at siden som er lansert er en tidlig versjon, som vil bli utvidet med nye tjenester fortløpende.

Disse NAV-tjenestene er tilgjengelig nå

Sykmeldte: Vi varsler om sykmeldinger og sykepengesøknader som er uleste, samt sykepengesøknader som ikke er sendt inn.

Rekruttering: Arbeidsgiveren ser hvor mange aktive stillingsannonser bedriften har publisert på arbeidsplassen.no, og kan navigere seg inn til «Vår side» på arbeidsplassen.no.

Skjema på Altinn: Tilgang til digitale søknader om lønnstilskudd, inkluderingstilskudd, tilskudd til mentor og tilskudd til ekspertbistand.

Inntektsmelding: Tilgang til inntekstmeldingen i Altinn.

Bedriftsprofil: Arbeidsgiveren finner nøkkelinformasjon om bedriften, som hentes fra Enhetsregisteret.

Bli oppringt av NAV: Kontaktskjema med temavalg «Rekruttering», «Rekruttering med tilretteleggingsbehov», «Arbeidstrening», «Forebygge sykefravær», «Oppfølging av arbeidstaker» og «Annet».

Arbeidsgivertelefonen: Kontaktinformasjon til Arbeidsgivertelefonen.

Sykefraværstatistikk (IA-web) Viser sykefraværet i virksomheten og hvordan utviklingen har vært de siste årene. Oppdateres hvert kvartal.

Innlogging og tilgang

Klikk på hovedmenyvalget «Bedrift». I nedtrekksmenyen finner du «Min side – arbeidsgiver» under temaet «Tjenester og skjemaer».

For å kunne bruke løsningen må arbeidsgiveren være registrert i Aa-registeret. Innlogging skjer via ID-porten.

Tilgang krever at representanten for virksomheten har gyldig rolle i Altinn.

De ulike tjenestene på Min side – arbeidsgiver krever bestemte roller. Personen som logger seg inn vil bare se de tjenestene som rollen tillater. Det er virksomheten selv som delegerer roller til egne ansatte. Se oversikt over hvilke roller de ulike tjenestene krever.

Arbeidsgiveren er ansvarlig for at de ansattes roller i Altinn er oppdatert. Hvis ansatte for eksempel slutter i virksomheten, er det viktig at arbeidsgiveren stopper tilgangen ved å fjerne den tildelt rollen.

Fakta

Planlagt funksjonalitet:

  • Dine ansatte - en tjeneste som viser arbeidsgiveren en oversikt over ansatte og deres arbeidsforhold.
  • Løsning for dialog med NAV.
  • Nytt utseende og nye funksjoner på nav.no og Min side – arbeidsgiver, som vil gi bedre oversikt og enklere navigering. 

Funksjoner som er under utvikling:

  • Varsel om dialogmøter. Vises ikke i Min side – arbeidsgiver i dag.
  • Arbeidstreningsavtaler og sykmeldte er ikke filtrert på bedriftsnummer. Arbeidsgiveren må derfor velge bedrift på nytt når man skal navigere mellom tjenestene. Dette gjelder kun hvis personen har roller på ulike bedriftsnumre.
  • For å navigere tilbake til forsiden på Min side - Arbeidsgiver etter å ha gått inn i de ulike tjenestene på siden, må man bruke nettleserens tilbake-knapp, eller gå inn på nytt via innloggingsknappen på nav.no.