Når foreldre søker om å kombinere foreldrepenger med arbeid, eller om å utsette foreldrepengene på grunn av heltidsarbeid eller ferie, må arbeidsgiverne i dag bekrefte avtalen om arbeid eller ferie i inntektsmeldingen. 

Fra 4. juni fjernes kravet for arbeidsgivere om å bekrefte ferie eller arbeid i inntektsmeldingen, og NAV skal kun bruke de opplysningene foreldrene gir om ferie og arbeid i søknaden sin om foreldrepenger.

Foreldre bekrefter avtale i søknaden

For å sikre at det er en avtale om arbeid eller ferie mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, skal foreldrene bekrefte dette i søknaden sin. På sikt vil de aktuelle feltene bli fjernet fra inntektsmeldingen for foreldrepenger.