Bli med på rekrutteringsmesse i Norden og EØS 15. april

Arbeidsgivere i alle bransjer kan markedsføre stillinger og sommerjobber til arbeidssøkere i Norden og EU/EØS-landene.

EURES i NAV inviterer bedriften din til den digitale on-line messen «Finland - Norway - Sweden day».

Messedagen er 15. april kl. 11–15, og alt foregår på nett.  

Påmelding

Messeportalen er åpnet allerede, du kan registrere bedriften din nå.

Lag en egen side på messeportalen og markedsfør stillingene. Arbeidssøkere kan også registrere seg nå, og dere kan begynne å motta søknader.

Messen blir organisert i regi av EU-kommisjonen.

Rekrutteringsmesse i Norden og EØS 15. april 2021
Rekrutteringsmessen «Finland - Norway - Sweden day».