Arbeidstakere med bosted utenfor Norge kan få kompensert tapt arbeidsinntekt fra 29. januar