Arbeidsgivere kan nå opprette digitale avtaler om tiltak

Fra 21. januar 2021 kan også du som arbeidsgiver opprette en digital avtale om arbeidstrening eller lønnstilskudd.

Når deltakeren, arbeidsgiveren og NAV er enige om å starte et tiltak, kan enten NAV eller arbeidsgiveren nå opprette en digital avtale. 

Her finner du løsningen 

I avtaleløsningen er det en egen knapp for å opprette avtaler, se bilde nederst.

Du kan også gå inn i avtaleløsningen via Min side – arbeidsgiver. Sikker innlogging via ID-porten gjør at tjenestene er helt sikre å bruke – og at personopplysninger er godt ivaretatt.

Tilgangen styres gjennom Altinn. For at du kan representere en bedrift, må du ha følgende tilganger til enkeltrettigheter for de ulike avtalene:

  • Avtale om arbeidstrening
  • Avtale om midlertidig lønnstilskudd
  • Avtale om varig lønnstilskudd

Enklere avtaleinngåelse og mer selvbetjente arbeidsgivere

Den nye løsningen gjør det enklere å inngå avtaler om tiltak, og arbeidsgiverne blir mer selvbetjente. Arbeidsgiveren kan selv starte prosessen med å inngå en avtale, og er ikke avhengig av å vente på at NAV oppretter avtalen. NAV-kontoret som deltakeren tilhører vil få beskjed om at det er opprettet en avtale, og vil kunne fylle ut avtalen videre.

Den nye funksjonaliteten erstatter samtidig søknad om lønnstilskudd i Altinn, og alle avtalene blir nå inngått i samme løsning.

Tiltaksløsningen for arbeidsgivere med knapp for å opprette avtaler
I avtaleløsningen er det en egen knapp for opprettelse av avtaler