Arbeidsgivere kan nå opprette digitale avtaler om tiltak

I avtaleløsningen er det en egen knapp for opprettelse av avtaler