Arbeidsgivere får refusjon for sykefravær fra 1. desember 2021