Hvis du som leder er bekymret for en medarbeider, bør du ta dette opp med vedkommende. Her er fem korte filmer som viser deg:

  1. Hvordan du kan ta initiativ til samtalen
  2. Hvordan du kan starte samtalen
  3. Hvordan du kan sette grenser i samtalen
  4. Hvordan dere kan finne løsninger
  5. Hvordan du kan avslutte samtalen

Målet med filmene er at flere ledere skal bli litt tryggere i slike situasjoner, at flere skal våge å ta initiativ til vanskelige samtaler, slik at ansatte som trenger det får en bedre arbeidssituasjon og kanskje unngår lengre sykmeldingsperioder.