Har du fått en papirsykmelding? Vent noen dager med å bruke den!

  1. sendes i posten til NAV 
  2. tolkes i NAVs skanner 
  3. registreres manuelt hvis skanneren ikke klarer å tolke papiret
  • har ikke bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
  • har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret